Ιθαγενείς


Σχολιάστε

Συζήτηση στη Θεσσαλονίκη: Μικρομεσαία δημοκρατία, αρχή και τέλος

Την Τετάρτη 19/12/2012, η «ομάδα μελέτης«* θα συζητήσει πάνω στη Μικρομεσαία Δημοκρατία του Γ. Καραμπελιά, από τη σκοπιά της μετέπειτα εξέλιξής της στο βαμπίρ που μας οδήγησε στην αποικία χρέους της δεύτερης δεκαετίας του 2000.

*Η ομάδα μελέτης είναι ένα εγχείρημα κατά κύριο λόγο νέων του Άρδην. Οι συναντήσεις της πραγματοποιούντα σε εβδομαδιαία βάση, όπου παρουσιάζονται και συζητώνται ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα, ζητήματα ελληνικής ιδιοπροσωπίας και ορθόδοξης κοσμοαντίληψης.