Ιθαγενείς


Σχολιάστε

Δίκτυο Ανταλλαγών «Ελιά»

Από τη Μεγάλη Δευτέρα, 9 Απριλιου, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση παρουσίαση του δικτύου στο χώρο του Κέντρου Νέων Καλαμάτας, ενώ θα πραγματοποιούνται και εγγραφές στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Δικτύου.

Το Δίκτυο Ανταλλαγών Μεσσηνίας «Ελιά» δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη ενός δικτύου αλληλοβοήθειας, αλληλοεξυπηρέτησης και αλληλεγγύης με τοπικό χαρακτήρα.

Συνέχεια