Ιθαγενείς


Σχολιάστε

Η συνθήκη ACTA και τα προϊόντα της νέας οικονομίας

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement δηλ. συμφωνία για την αντιμετώπιση της παραχάραξης)

Του Ελευθ. Στεργίου

Τα προϊόντα της λεγόμενης νέας οικονομίας όπως είναι πχ τα προϊόντα λογισμικού, ταινιών, μουσικής, τα νέα φάρμακα, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας κ.λπ., χαρακτηρίζουν τον 21ο αιώνα. Το ιδιαίτερο αυτών των προϊόντων είναι ότι συνδέονται άμεσα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το οικονομικό αποτέλεσμα των κατόχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τέτοιων προϊόντων, είναι σχεδόν ισοδύναμο με το αποτέλεσμα που έχουν οι διάφορες πολυεθνικές οι οποίες διαχειρίζονται το πετρέλαιο του πλανήτη. Συνέχεια