Ιθαγενείς


Σχολιάστε

Το μπάρ είναι μηχανή δυστυχίας…

Σήμερα, τα κανονικά παιδιά επικοινωνούν, ερωτεύονται και εξεγείρονται μέσα στα μπαρ. Σήμερα, τα μπαρ δεν πωλούν μόνο αλκόολ, αλλά και επικοινωνία, συνύπαρξη και έρωτα.

Είναι μια τεράστια βιομηχανία που βγάζει πλούτη αμήθυτα από την εκμετάλλευση της κοινωνικότητας, συγκεντρώνει στους κόλπους της όλα τα μεγάλα αρπακτικά συμφέροντα, και επιφυλάσσει ακραίες εκμεταλλευτικές σχέσεις για τους εργαζόμενους. Ένας οδοστρωτήρας που μεταβάλει ολόκληρες περιοχές σε φαντάσματα δίχως πραγματική ζωή και σχέσεις πέρα από το βασίλειο της χρήσης και της κατανάλωσης.

Συνέχεια