Ιθαγενείς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ OLLANTAYTAMBO ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σχολιάστε


Οι «varayoq» (παραδοσιακές αρχές) και άλλοι αντιπρόσωποι των ιν­διάνικων κοινοτήτων της ιερής Κοιλάδας των Ίνκας, το ινδιάνικο Κίνημα του Περού σε συμφωνία με την αντιπροσωπία του Περού στη Συνάντηση των ινδιάνικων Κινημάτων όλων των περιοχών της υφηλίου, που συγκεντρωθήκαμε στο Ollantaytambo, παγκόσμια πρω­τεύουσα του ινδιάνικου κόσμου, απευθυνόμαστε στους λαούς του κόσμου (που υποφέρουν από τα κακά τα οφειλόμενα στο δυτικό πολιτισμό, ο οποίος, μετά από πολλούς αιώνες κυριαρχίας, εξάντλη­σε όλες τις δυνατότητες χωρίς να μπορέσει να φτάσει σε μια παγκό­σμια κοινωνία αρμονική και δίκαιη), μέσα από αυτή τη διακήρυξη που ακολουθεί για να προτείνουμε τις γενικές γραμμές αυτού που θεωρούμε σαν την μόνη εναλλακτική λύση για την παγκόσμια κρί­ση, για την αβεβαιότητα και για την έλλειψη προοπτικών που χαρα­κτηρίζουν την εποχή που ζούμε.

Τι προηγήθηκε

Με την εμφάνιση της πάνω στη γη, η ανθρωπότητα δημιούργησε πολλούς πολιτισμούς, ανάμεσα στους οποίους διακρίνονται πέντε, που αποτέλεσαν μεγάλα κέντρα πολιτιστικής ακτινοβολίας. Ανάμε­σα σ’ αυτούς, βρίσκουμε τους πολιτισμούς των Άνδεων-Αμαζονίου και τον μεξικάνικο. Σχεδόν όλοι αυτοί οι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν τελειοποιώντας τον πρωτόγονο κολλεκτιβισμό, ο οποίος είναι η αυ­θεντική και φυσική μορφή της κοινοτικής ζωής.

Αλλά, από όλους αυτούς τους πολιτισμούς, ο γνωστός με το ό­νομα του «δυτικού», εξ αιτίας του προσανατολισμού του σε μορφές που τις χαρακτηρίζει η ατομικιστική έκφραση, είναι εκείνος από τον οποίο κατάγεται η σκλαβιά, παραμορφωμένη μορφή της συλλογικής κοινωνικής ζωής. Έτσι, διακόπηκε η φυσική τάξη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ο δυτικός πολιτισμός γέννησε, στη συνέχεια, τη φεου­δαρχία, καθώς και τον καπιταλισμό, και, επίσης, το σοσιαλισμό κρα­τικού τύπου.Αυτές οι διάφορες παραμορφωτικές κοινωνικές μορφές, όχι μόνο παρείχαν το έδαφος για την εκμετάλλευση ολόκληρων λαών σε όφε­λος μιας ομάδας στην εξουσία, αλλά και επέτρεψαν τη βίαιη και σε παγκόσμια κλίμακα επικράτηση των δυτικών μορφών και τρόπων ζωής και εκμετάλλευσης, με συνέπεια να βλαφθούν τα συμφέροντα των λαών του κόσμου, πάνω στους οποίους επιβλήθηκε ο ξένος ζυ­γός, ο εξευτελισμός και η αποικιοποίηση. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ο δυτικός πολιτισμός δεν επιβλήθηκε πάνω σε άλλους πολιτι­σμούς γιατί ήταν ανώτερος από εκείνους, αλλά εξ αιτίας της τρομε­ρής επιθετικότητας του. Γι΄ αυτό το λόγο, λαοί εξαιρετικά πιο ανα­πτυγμένοι από τους Δυτικούς έπεσαν κάτω από την εξουσία τους. Αυτή είναι η περίπτωση της κοινωνίας ίνκα και πολλών άλλων πολι­τισμών που έγιναν αποικίες, ή μισό-αποικίες και περιθωριακές ζώνες.

Η παρούσα κατάσταση

Στο τελευταίο στάδιο της επέκτασης του, ο δυτικός πολιτισμός ά­νοιξε το δρόμο στον ιμπεριαλιστικό καπιταλισμό, ο οποίος εκφρά­ζεται σήμερα με τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.

Από το 1971, ο ιμπεριαλιστικός πολυεθνικός καπιταλισμός βρί­σκεται σε κρίση εξ αιτίας του τρέχοντος νομισματικού συστήματος που παραχωρεί προνόμια χωρίς προηγούμενο, στις μεγάλες καπιτα­λιστικές δυνάμεις.

Αυτός ο ίδιος πολιτισμός γέννησε μορφές κρατικού σοσιαλισμού οι οποίες, για κάποιες αιτίες που ανάγονται στην καταγωγή τους, εμφανίζουν τα ίδια ελαττώματα. Αυτή η κρίση έχει επιδεινωθεί ουσιαστικά εξ αιτίας της προσεχούς εξαφάνισης του πετρελαίου, πολύτιμης ενεργειακής πηγής, η οποία σπαταλιέται απίστευτα από το κυρίαρχο σύστημα.

Αλλά ο δυτικός πολιτισμός δεν γέννησε μονάχα κοινωνίες χωρίς ανθρώπινα χαρακτηριστικά και αντίθετες με τους φυσικούς νόμους, κατέστρεψε, επίσης, ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη πάνω στον ο­ποίο ζούμε, δηλητηριάζοντας το περιβάλλον γύρω μας, τα ποτάμια και τις θάλασσες, καταστρέφοντας τα δάση, αποδεκατίζοντας τις φυσικές πηγές που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να επιβιώσει.

Βλέπουμε, λοιπόν, τους εαυτούς μας να απειλούνται όχι μόνο γιατί έχει καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον γύρω μας από το βάρ­βαρο δυτικό πολιτισμό, αλλά, επίσης, γιατί ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής καταστροφής που θα μπορούσε να ε­πέλθει από έναν πυρηνικό πόλεμο.

Προς μια κοινωνία των ayllu και των κοινοτήτων

Φτάνοντας στο σημείο όπου βρισκόμαστε, τσακισμένοι από μια γε­νική κρίση μεγάλης διάρκειας, μέσα σ’ ένα περιβάλλον που χειροτε­ρεύει με ασυνήθιστη ταχύτητα, απειλούμενοι από πολέμους που σύ­ντομα θα μπορούσαν να αποβούν καταστροφικοί για τον πλανήτη μας, εμείς, που υπογράφουμε ονομαστικά παρακάτω, ζητούμε από ολόκληρη την ανθρωπότητα να ξαναγυρίσει στους φυσικούς δρό­μους ανάπτυξης, που είναι η ζωή σε αδελφικές κοινότητες, ή “ayllu”, μέσα στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες πολύ προωθη­μένες, όχι καταστροφικές για το φυσικό περιβάλλον, αλλά, αντίθε­τα, που θα το προστατεύουν, που θα το ανασυγκροτήσουν και θα το κάνουν να καρποφορήσει.

Όλες οι ινδιάνικες κοινότητες της γης απέδειξαν με τη ίδια τους την εμπειρία ότι, οι κοινοτικές μορφές ζωής επιτρέπουν μια αρμονι­κή ανάπτυξη του ανθρώπινου όντος, σε αντίθεση με το δυτικό σύ­στημα που καταστρέφει τις βασικές φυσικές του ιδιότητες, που το εκφυλίζει σε σημείο που να δημιουργεί αληθινά τέρατα, μοναχικάκαι επιθετικά.

Με αυτήν την έννοια, είναι χρήσιμο να ξαναθυμηθούμε ότι οι προγονοί μας, που έζησαν μέσα στη υπέροχη ιερή Κοιλάδα των Ινκας, υπήρξαν εκείνοι που δημιούργησαν έναν από τους ινδιάνικους πολι­τισμούς τους πιο τελειοποιημένους που γνώρισε η ιστορία της αν­θρωπότητας: τον “Tahuantinsuyu”.

Σαν συνέπεια αυτού, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναρχίσουμε αυ­τήν την καταπληκτική εμπειρία ανοικοδομώντας τις θεμελειακές βά­σεις της Αυτοκρατορίας ίνκα, προσφέροντας την με αδελφικό τρόπο στην ανθρωπότητα σαν την καλλύτερη εναλλακτική λύση, πεισμένοι ότι μόνο με την παγκόσμια διάδοση των “ayllu”, της κοινής γης και των αδελφικών κοινοτήτων, το ανθρώπινο είδος θα σταματήσει να ζει βασανισμένο από το φόβο του πολέμου και της καταστροφής.Μέσα στις καινούργιες συνθήκες που προτείνουμε, η ανθρωπό­τητα θα απελευθερωθεί η ίδια της από μια οικολογική εκατόμβη και από την καταστροφική κρίση που τραντάζει περιοδικά τις βάσεις των κοινωνιών που δημιούργησαν οι Δυτικοί.

Κάλεσμα για ομόνοια, για ειρήνη και πρόοδο

Όσον καιρό η αδελφική κοινότητα, ή το “ayllu”, δεν θα κυριαρχεί στον κόσμο σαν βασική κοινωνική μορφή, οι ινδιάνικες αρχές της ιερής Κοιλάδας των Ινκας και το Ινδιάνικο Κίνημα του Περού, σε συμφωνία με τους άλλους αντιπροσώπους του Περού στη Συνάντηση των Ινδιάνων, θα καλούμε όλους τους λαούς της γης να αγωνίζο­νται για την ειρήνη και ενάντια σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης, αποικιοποίησης και κυριαρχίας.Προσφέρουμε, επίσης, τη μεσολάβηση μας στις συγκρούσεις που μπορούν να παρουσιαστούν στο παγκόσμιο επίπεδο, γιατί κανένα συμφέρον δεν μας δένει, από κοντά ή από μακριά, με δυνάμεις που συγκρούονται για την κυριαρχία στον κόσμο.

Το δικαίωμα των λαών και ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή γενοκτονίας και εθνοκτονίας.

Κάνουμε, κατά τον ίδιο τρόπο, γνωστή στον κόσμο, τη σταθερή μας απόφαση να αγωνιστούμε για τον απόλυτο και απεριόριστο σεβασμό της παγκόσμιας Διακήρυξης των δικαιωμάτων των λαών, που υπο­γράφτηκε στο Αλγέρι το 1976. Ο σεβασμός αυτών των αρχών δεν μπορεί να διαχωριστεί από το σεβασμό των ανθρωπίνων Δικαιωμά­των για τα οποία θα αγωνιστούμε με το ίδιο σθένος.Κατά τον ίδιο τρόπο, προειδοποιούμε όλες τις κυβερνήσεις δυτι­κής έμπνευσης ότι θα πολεμήσουμε χωρίς καμμία υποχώρηση όλες τις, κρυφές ή όχι, μορφές γενοκτονίας. Γιατί η γενοκτονία που πραγματοποιήθηκε συστηματικά ενάντια στους ινδιάνικους λαούς του κόσμου, οδήγησε στην εξόντωση ολόκληρων πληθυσμών, που θυσιάστηκαν πάνω στο βωμό της δυτικής απληστίας. Σε αυτό πρέ­πει να μπει ένα φρένο με τη μεγαλύτερη ενεργητικότητα, ώστε κανένας Ινδιάνος να μην πεθάνει πια εξ αιτίας των διακρίσεων, της α­διαλλαξίας ή του ρατσισμού.Τέλος, δημοσιοποιούμε την απόφαση μας να πολεμήσουμε ενα­ντίον της εθνοκτονίας που πραγματοποιείται ατιμωρητί ενάντια στην κουλτούρα των ινδιάνικων λαών του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε, να αποκαταστήσουμε τις πολιτι­στικές και κοινωνικές μας εκφράσεις και να τις κάνουμε να καρπο­φορήσουν. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι θα υποστηρίξουμε κάθε υπο­χρέωση που αναλαμβάνουν άλλοι λαοί του κόσμου στην πρόθεση τους να διατηρήσουν, να ενισχύσουν και να τελειοποιήσουν τις δι­κές τους πολιτιστικές και κοινωνικές δημιουργίες.

Στο Ollantaytambo, παγκόσμια πρωτεύουσα των Ινδιάνων, στις 2 Μαρτίου 1980


Μοϊκανός

Advertisements

περιμένουμε τα σχόλιά σας!

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s